Eredienst

Op Sabbat (zaterdag) van 10 uur tot 11 uur hebben wij onze eredienst. Een ieder kan hieraan deelnemen. Na de Eredienst en de Sabbatschool is er gelegenheid voor ontmoeting en napraten onder het genot van een hapje/koekje en een warme of koude drank. Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Sabbatschool

Van 11 uur tot 12 uur hebben wij onze Sabbatschool (Bijbelstudie) voor verschillende leeftijdsgroepen. Hierin bespreken wij in groepjes Bijbelse onderwerpen in het licht van de hedendaagse ontwikkelingen. Voor verhalen over het zendingswerk klik hier.

Kindersabbatschool

Van 11 tot 12 uur is er voor kinderen van 0 t/m 14 jaar een programma met zang en muziek, een bijbelverhaal en een creatieve verwerking . Er zijn 5 verschillende leeftijdsgroepen zodat elk kind op zijn eigen niveau kennis maakt met de Bijbelverhalen.

Dankdienst

Samen loven, prijzen en bovenal danken wij God, omdat Hij zo goed is voor ons.
Daarom is er gelegenheid voor getuigenissen en een dankoffer.
Op deze dag kunt u genieten van mooie muziek, gedichten en nog veel meer. Ook voor de kinderen is er een programma. De datum wordt tijdig bekend gemaakt via onze home page.

Avondmaal

Ieder kwartaal is er de viering van het avondmaal. Met deze dienst herdenken wij het laatste avondmaal van Jezus Christus, Zijn lijden, sterven en opstanding, maar zeker ook Zijn boodschap van genade en verlossing. Voorafgaand aan het avondmaal wordt de ‘dienst van nederigheid’ gehouden, naar het voorbeeld van Jezus, waarbij de gelovigen elkaar de voeten wassen.
Na de Avondmaaldienst is er geen koffie/thee dienst. De datum wordt tijdig bekend gemaakt via onze home page.

Gebedsavond

Er is een gebedskring die elke woensdagavond bij elkaar komt. Hierbij bent u van harte welkom.
Tijdens de gebedskring wordt gebeden voor diverse of voor persoonlijke zaken. Dit kunnen problemen zijn maar zeker ook dankzeggingen.
Als u wilt dat er voor u gebeden wordt kunt u dat op bijgaand formulier invullen, dan zal er voor u en uw zaak gebeden worden. Wilt u graag via ZOOM deelnemen aan onze gebedsavond dan kunt u dat vermelden op bijgaand formulier.

Doopdienst

Bij de kerk van de ZDA worden personen gedoopt door middel van onderdompeling. Dit kunt u aanvragen. De datum wordt tijdig bekend gemaakt via onze home page.

Gebedsweek

Ieder jaar is er in de Adventkerk (wereldwijd) een week in november die helemaal in het teken staat van gebed. De datum wordt tijdig bekend gemaakt via onze home page.

Paasdienst

Tijdens de paasdienst staan wij stil bij het sterven en de opstanding van Jezus onze Heer.De datum wordt tijdig bekend gemaakt via onze home page.

© Copyright - Gemeente Zoetermeer - Developed by Perixmedia