De chaos in de wereld wordt steeds groter, er is veel politieke verwarring, een wereldwijde pandemie doet de ronde. Steeds meer mensen hebben vragen over wat er aan de hand is en wat er nog gaat komen.  AWR (The Adventist World Radio) de 14-delige, Nederlands ondertitelde serie: ‘Bijbelse Profetieën Onthuld ’.

Waarin de vragen die belangrijk zijn voor deze tijd, en over hoe we hoop kunnen hebben voor de toekomst, worden behandeld.

De serie is ondertiteld in het Nederlands, als deze niet zichtbaar is,  dan kan dit onderaan in het beeld ingesteld worden, op mobiele apparaten : rechts op de 3 verticale puntjes klikken, en daar ondertiteling selecteren.

Hebben de turbulente omstandigheden van deze wereld je ooit doen afvragen wat de toekomst in petto heeft? Gelukkig heeft God ons niet in het duister laten tasten. God heeft d.m.v. de Bijbel laten zien dat er een onzichtbare, intense strijd tussen God en satan de geschiedenis en het verloop van de tijd heeft gevormd.https://www.youtube.com/playlist?list=PLxqtf778JlPve-Ozm6-xjuHSEXocet46X

Deel 1 – Voorspellingen

Deze presentatie onderzoekt de profetie van Daniël 2 die een voorspelling geeft van de opkomst en ondergang van grote wereldrijken. Deze profetie toont de betrouwbaarheid van de Bijbel aan en laat zien dat God te vertrouwen is. 

In deze aflevering zult u ontdekken dat de Bijbelse profetie in Daniël hoofdstuk 2, de tijdslijn voorspelt van de opkomst en val van wereldmachten.  U zult gaan begrijpen waar de strijd tussen Jezus en satan zijn oorsprong vond.  Voorspelt de Bijbel één wereldomvattende regering ??  Spreekt God door dromen ? In geval van koning Nebukadnessar wel. https://www.youtube.com/watch?v=obL912fFluU&list=PLxqtf778JlPve-Ozm6-xjuHSEXocet46X&index=1

Deel 2 – Het teken

Deze studie onderzoekt Mattheüs hoofdstuk 24, dat zich richt op de tekenen van de eindtijd. Bovendien verwijst het naar de hoop op de wederkomst van Jezus Christus.

Het was op de Olijfberg dat Jezus aan Zijn naaste volgelingen de tekenen openbaarde die direct zouden leiden tot Zijn tweede komst. De Bijbelse profetie die onze Heer Jezus Christus deelde, geeft ons een routekaart om te weten wanneer de tijd van Christus’ wederkomst nabij is. Hij schetste de omstandigheden die in de laatste dagen zullen bestaan.    https://www.youtube.com/watch?v=kSXn8wBQ2Sk&list=PLxqtf778JlPve-Ozm6-xjuHSEXocet46X&index=2

Deel 3 – de waarschuwing

Zoek je verlichting van de dingen die je verkeerd hebt gedaan? Ben je op zoek naar rust in plaats van bezorgdheid en angst? Je bent niet alleen. In deze blik op wat God zegt over het einde der tijden, laat je je angsten achter je en vind je nieuwe hoop in Gods liefde voor jou!

God heeft vaak waarschuwingen gestuurd voordat rampen toeslaan. Geïnspireerd door God waarschuwde Noach voor een wereldwijde vloed die de aarde verwoestte.

Deel 4 – De weg

Zou het toepassen van de tien geboden die aan Mozes zijn gegeven de samenleving veranderen? Wat is er gebeurd met de waarden van weleer? Hoe is onze samenleving zo egocentrisch, respectloos en gerechtigd geworden? Is er een betere manier? Is het mogelijk dat we onze meest fundamentele waarden zijn vergeten? Er is een andere weg, De Weg onthult die reis. De presentatie zal de Tien Geboden onderzoeken en wat ze betekenen, hoe ze van toepassing zijn en of ze enige betekenis hebben in het leven van een christen.

Deel 5 – Het zegel

Deze presentatie behandelt de sabbatdag volgens  het vierde gebod en laat de geschiedenis zien vanaf de schepping tot de  in de nieuwtestamentische tijd.

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom mensen een brief of document zouden verzegelen? Waar staat het voor? Een zegel draagt de naam, titel en territorium van zijn eigenaar. In de oudheid werden lakzegels vaak gebruikt op contracten of verdragen als een identificerend kenmerk van autoriteit en authenticiteit. https://www.youtube.com/watch?v=uFjyZrayNV4&list=PLxqtf778JlPve-Ozm6-xjuHSEXocet46X&index=5

Deel 6: De vervalsing – sabbat / zondag

In Exodus 20: 8-11 stelt de Bijbel duidelijk dat “de zevende dag de sabbat is van de Heer, uw God.”

Waarom rusten en aanbidden zo velen op een andere dag van de week?

Wanneer is het sabbat? Is het zaterdag of zondag?

Zou het kunnen dat de christelijke kerk heeft toegestaan dat de traditie van de mens Gods weg overschaduwt?

Waarom maakt het uit welke dag de ware dag van aanbidding is en welke de vervalste sabbat?

Deel 7 Het graf – wat gebeurt er als je sterft?

Heeft u zichzelf ooit afgevraagd, wat gebeurt er als u sterft? Er is veel controverse rond dit onderwerp. Er zijn een aantal verschillende overtuigingen die zowel door christenen als door niet-christenen worden gedragen.

Sommigen geloven dat je ziel na je dood naar de hemel of de hel gaat. Anderen geloven in reïncarnatie of dat de dood gewoon het einde is. De meest betrouwbare bron die we hebben, de Bijbel, geeft ons een duidelijk antwoord over wat er werkelijk gebeurt na de dood.

Deel 8 de redding – de wederkomst van Jezus

Lijkt het alsof de wereld uit de hand loopt? Heb je ooit het gevoel dat het einde van de wereld nadert? Het goede nieuws is dat je, te midden van alle chaos, erop kunt vertrouwen dat God een persoonlijk reddingsplan heeft. Dit plan is niets anders dan de wederkomst van Jezus Christus! Waarom moeten we leren hoe de wederkomst van Jezus eruit zal zien?

Deel 9 de verwoesting – is de hel echt?

Datgene wat de meeste christenen niet begrijpen over de hel en het millennium. Deze studie zal je een tijdlijn laten zien van wat er zal gebeuren na Jezus’ wederkomst. Er zijn veel verschillende theorieën over de #hel en of het een echte plek is. Sommigen geloven dat mensen voor de eeuwigheid zullen branden. Is dat waar? Deze verdiepende presentatie geeft definitieve antwoorden direct uit de Bijbel.

Andere vragen die aan de orde zullen komen, zijn onder meer:

– Hoe kan een God die liefheeft mensen martelen door voor altijd zwavel te

  verbranden?

– Is er een tweede kans om gereed te zijn nadat Jezus mensen naar de hemel heeft  

  gebracht?

– Is er een eeuwig brandende hete plek in het midden van de aarde?

– Is de hel de uitvinding van fanatici?

– Is de hel gewoon een gemoedstoestand?

De Bijbel geeft een provocerend antwoord dat je niet mag missen.

Deel 10  het merk – Is het merkteken van het beest een chip, een vaccin of iets heel anders?

Het merkteken van het beest is al eeuwen een hot topic. Wordt het een microchip in de pols, een universele identiteitskaart of een verborgen DNA-marker in een vaccin? Wat is het werkelijk? Geeft de Bijbel inzicht in deze provocerende vraag?

Deel 11  de hoer – Het boek Openbaring voorspelde de opkomst van het protestantisme

Zit er een meesterpoppenspeler achter alles wat er over de hele wereld gebeurt? Naast samenzweringstheorieën is er een duidelijk antwoord, en #Openbaring identificeert het door middel van een vreemde vrouw, een hoer.

Deel 12 Het overblijfsel – De Zevende-dags Adventisten beweren de overgebleven kerk van Bijbelse profetieën te zijn. Is dat zo?

Heb je je ooit afgevraagd of God vandaag een echte kerk op aarde heeft? Past de Kerk van de Zevende-dags Adventisten bij de beschrijving van het overblijfsel volgens Bijbelse profetieën?

Deel 13 Het nieuwe leven

Een nieuw begin in Jesus Christus. Het beste besluit voor de mensheid!

Deel 14 De grote strijd

Wist dat er een strijd gaande is? Nieuwsgierig om te weten om wat voor strijd het gaat?