Laatste afgelopen Evenementen

Lezing 2: “Het Teken”

Het Teken: Deze studie onderzoekt Mattheüs hoofdstuk 24, dat zich richt op de tekenen van de eindtijd. Bovendien verwijst het naar de hoop op de wederkomst van Jezus Christus. Het was op de Olijfberg dat Jezus aan Zijn naaste volgelingen de tekenen openbaarde die direct zouden leiden tot Zijn tweede komst. De Bijbelse profetie die […]

Bidstond in de kerk

Bidstond. Elke 2de en 4de Sabbat van de maand komt de gebedsgroep om 09:00 uur bij elkaar in de kerk om samen te bidden. Uitzondering vormt de sabbat waarop het Avondmaal gevierd wordt. Dan beginnen wij om 09:30 uur.

Lezing 1 “De Voorspelling”

De voorspelling. Deze presentatie onderzoekt de profetie van Daniël 2 die een voorspelling geeft van de opkomst en ondergang van grote wereldrijken. Deze profetie toont de betrouwbaarheid van de Bijbel aan en laat zien dat God te vertrouwen is.    

© Copyright - Gemeente Zoetermeer - Developed by Perixmedia