Elke 2de en 4de Sabbat van de maand komt de gebedsgroep om 09:00 uur bij elkaar in de kerk om samen te bidden. Uitzondering vormt de sabbat waarop het Avondmaal gevierd wordt. Dan beginnen wij om 09:30 uur.

Het boek Handelingen staat boordevol voorbeelden van de Gemeente in gebed bijeen. Wij lezen dat toen de apostelen na de Hemelvaart van Jezus naar Jeruzalem terugkeerden zij in de bovenzaal verbleven en eendrachtig in het gebed volhardden.

Op de Pinksterdag waren de apostelen allen bijeen om te bidden voor uitstorting van de Heilige Geest. De apostelen beschouwden gebed als hun voornaamste plicht en zagen de vrucht van het aanhoudend bidden in de zielen die de boodschap aanvaardden.

Ook vandaag aan de dag is het belangrijk dat het gebed een centraal plaats inneemt in het kerkgebeuren. God wenst graag om ons te zegenen en waar nodig te herstellen. In de Bijbel lezen wij dat de Here God de belofte doet dat als wij, Zijn volk, ons verootmoedigen en in geloof bidden, wij Hem in staat stellen om grote wonderen in ons midden te verrichten.

In Jeremia 29 vers 11 lezen wij:

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Moge onze Almachtige God en liefdevolle Vader ons allen zegenen.