Zoals u op de huishoudelijke vergadering heeft gehoord (of in het verslag hiervan hebt kunnen lezen), zijn er plannen om begin volgend jaar met lezingen te beginnen in het kader van evangelisatie.
Om toekomstige belangstellenden zo goed mogelijk te kunnen ontvangen, en een zo warm mogelijk nest te maken, is het zaak dat de gemeente hierop goed is voorbereid. (je hebt maar één eerste indruk).
Een hechte, warme gemeente waar de neuzen (zoveel mogelijk) dezelfde kant op staan geeft zekerheid en houvast aan mensen die bang zijn, of op zoek zijn naar geborgenheid, en niet op de laatste plaats Gods liefde.
Om dit voor elkaar te krijgen, is het zaak dat zo veel mogelijk gemeenteleden meedoen, we zijn per slot van rekening deel van één lichaam. Een hand, een oog, een voet, het zijn allemaal belangrijke lichaamsdelen, maar afzonderlijk kunnen ze niets. Zelfs de kleinste vezel in het lichaam is nodig, om het lichaam te laten functioneren en zich goed te laten voelen.

Vanaf Sabbat 17 juli a.s. gaan we daarom met lezingen beginnen voor de gemeenteleden, waarna we 14 dagen later het vervolg gaan tonen.
Deze serie is door AWR (Adventist World Radio) ontwikkeld, en wordt wereldwijd ingezet met veel succes.
De serie behandeld naast de leerstellingen van onze kerk, ook alledaagse items, waarover zeker in deze roerige tijden veel vragen bestaan.
De 14 afleveringen volgen elkaar op zodat het belangrijk is ze zoveel mogelijk bij te wonen, om geen “gaten” in het verhaal te krijgen.

De bedoeling is dat we na de dienst in het kerkgebouw blijven, en na een kopje koffie en een éénvoudige maaltijd, de video samen bekijken.
Deze is in het Engels, met Nederlandse ondertiteling en duurt om en nabij een uur.
Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en kunnen we het onderwerp (indien nodig) na bespreken.

Naast dat het belangrijk is om te gaan evangeliseren, is het zeker ook de moeite waard om gezamenlijk de Bijbel uit te diepen en als gemeente te groeien in geloof, onderlinge liefde en saamhorigheid.